Na Graničnom prelazu Rača danas će doći do prekida rada špeditera u znak protesta zbog namjere Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) da izmjesti carinski terminal sa ove lokacije, najavili su špediteri.

Putnički saobraćaj na Rači odvijaće se nesmetano, ističu iz 18 špediterskih kuća na ovom prelazu koje su najavile protest.

U pismu koje je upućeno i Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu, Savjetu ministara i ombudsmanu za ljudska prava, špediteri poručuju da neće uvažiti odlaganje traženog sastanka sa čelnicima Uprave za indirektno oporezivanje zbog njihovih godišnjih odmora.

Nezadovoljni podsjećaju da je UIO u vrijeme godišnjih odmora, prije samo tri dana, otvarala ponude za namjeravano izmještanje carinskog terminala sa Rače.

U Udruženju prevoznika Republike Srpske kažu da će obustava rada danas trajati 24 časa, a, ako ne bude sastanka i dogovora sa odgovornim u Upravi za indirektno oporezivanje i nadležnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, mogla bi biti produžena i do naredne sedmice ili sve do postizanja dogovora o odbacivanju ideje o izmještanju terminala.

Predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske Nikola Grbić ocijenio je da je ideja UIO štetna za Bosnu i HercegovinuiH, privrednike, prevoznike i špeditere na Rači.

On je podsjetio da su prevoznici i špediteri nezadovoljni zbog namjere UIO da izmjesti carinski terminal na Rači i umjesto toga zatražili njihov, kako su naveli, domaćinski odnos prema Rači, gdje UIO godišnje ubire prihod od tri miliona KM.

U UIO kažu da će organizovati sastanak sa predstavnicima špediterske kompanije locirane u carinskoj ispostavi Bijeljina nakon povratka odgovornih lica sa godišnjih odmora.

Upravi su se, kako navode, u prethodnom periodu u više navrata obraćali špediteri, prevoznici, privrednici iz Bijeljine, kao i predstavnici gradske vlasti, ističući problem nefunkcionalnosti postojećeg carinskog terminala.