Kantonalno tužilaštvo u Mostaru obustavilo je istragu protiv ljekara B.J. oko prijema pacijenta zaraženog koronavirusom u mostarsku Sveučilišnu kliničku bolnicu.

Tužilaštvo je u kaznenom predmetu formiranom povodom slučaja koji se dogodio 16./17. marta 2020. godine, oko prijema pacijenata u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar (SKB), od kojih se za jednog kasnije ispostavilo da je bio inficiran koronavirusom, poduzelo je sve potrebne istražne radnje te pomoću policijskih i inspekcijskih organa utvrdilo stvarno činjenično stanje, saopšteno je iz tužilaštva.

Teškoće u provođenju istražnih radnji koje su utjecale i na dužinu trajanja istrage, dodaje se, predstavljale su činjenice da su pojedini odjeli SKB-a Mostar bili izmješteni, kao i dokumentacija i drugi dokazi koji su bili premiještani te kontaminirani.

Nakon provedenih radnji u odnosu na, u međuvremenu preminulog V.P. zbog nastupanja smrti obustavljene su sve istražne radnje u postupku, dok je u odnosu na prijavljenog ljekara B.J. iz Mostara utvrđeno da svojim radnjama nije počinio kazneno djelo za koje je prijavljen, niti bilo koje drugo kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, kaže se u saopštenju.

Naime, nijedan prikupljeni dokaz ne upućuje na osnovanu sumnju da je prijavljeni ljekar B.J. u momentu prijema pacijenta znao ili mogao znati da je V.P. prethodno boravio u zemljama u kojima je proglašeno stanje pandemije. Naknadnim provjerama putem Interpola je utvrđeno da neposredno prije prijema u SKB Mostar, V.P. nije boravio u tim zemljama već u Republici Hrvatskoj.

Nadalje je inspekcijskim nadzorom i iz drugih dokaza utvrđeno da je prijavljeni B.J. postupao sukladno Planu pripravnosti koji je propisala Sveučilišna klinička bolnica Mostar za postupanje u vrijeme epidemije.

Iz navedenih razloga u ovom predmetu se neće poduzimati dalje istražne radnje prema prijavljenom B.J. i postupak je obustavljen, navodi se u priopćenju.