U periodu od 2018. godine do danas, uz pomoć programa Potpomognutog dobrovoljnog povratka (AVRR), 1.088 osoba vraćeno je iz Bosne i Hercegovine u zemlje porijekla, potvrđeno je iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Interesiranje za program i pogodnosti koje on nudi raste, ali je realizacija povrataka uslijed restrikcija uzrokovanih pandemijom koronavirusa umnogome ograničila mogućnosti za dobrovoljni povratak u pojedine zemlje, čije su granice i danas zatvorene, navodi IOM.

Svi korisnici koji se vraćaju u svoje zemlje porijekla dobijaju novčanu reintegracijsku pomoć, a oni iz posebno ranjivih i marginaliziranih grupa, shodno primarnim potrebama, i dodatnu reintegracijsku podršku za pokretanje malih biznisa, edukaciju, liječenje i/ili rješavanje stambenog pitanja.

Iz IOM-a kažu da je najveći broj dobrovoljnih povrataka realiziran u Irak, Pakistan, Maroko, Iran, Alžir, Afganistan i Tunis.

Osobe koje se odlučuju za povratak u svoju zemlju porijekla imaju različite motive i razloge za takvu odluku, a AVRR program je tu da pruži mogućnost da se dobrovoljni povratak realizira na siguran i dostojanstven način.

“Uprkos pogodnostima koje AVRR program pruža svojim korisnicima, za određeni broj migranata mogućnost povratka u zemlju porijekla je posljednja opcija na putu ka boljem životu”, kažu iz IOM-a.

Napominju i da se porodice s djecom vrlo rijetko odlučuju za dobrovoljni povratak, budući da su u svoje putovanje ka zemljama Evropske unije uložili mnogo i da po svaku cijenu žele nastaviti dalje.

Okolnosti pandemije dodatno usložnjavaju proces realizacije dobrovoljnih povrataka jer su neke od zemalja poput Maroka i Alžira već izvjesno vrijeme zatvorene, a veliki broj migranata registriranih za dobrovoljni povratak je upravo iz ovih zemalja.

Također, toplije vrijeme u ljetnom periodu je obično vrijeme i intenzivnijih kretanja migranata i brojnih pokušaja iregularnog prelaska granice u nadi da će se stići do krajnje destinacije u Evropskoj uniji te je shodno tome i interesiranje za AVRR smanjeno.

IOM je najavio da će u narednom periodu intenzivnije raditi na informiranju migranata o svim mogućnostima koje taj program pruža i nastojati da informacije o AVRR-u dođu do svake osobe iz migrantske populacije koja bi se htjela dobrovoljno vratiti kući.

Dodaju i da će komunikacija sa zemljama porijekla i diplomatsko-konzularnim predstavništvima biti pojačana kako bi se migrantima dale što konkretnije informacije u vezi sa re-izdavanjem putnih dokumenata i situacijom u zemljama porijekla.

AVRR program je regionalna inicijativa koja se implementira u svim zemljama Zapadnog Balkana i trenutno ga finansiraju Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke i Ministarstvo vanjskih poslova Danske. Program, navode iz IOM-a, ima podršku bh. institucija koje rade na rješavanju problema migrantske krize, a za potrebe realizacije povrataka najviše sarađuju sa Službom za poslove sa strancima.