Banjaluka je jedan od prvih gradova u BiH koji će, od naredne godine, početi sa izdavanjem elektronskih građevinskih dozvola – potvrđeno je u gradskom Odjeljenju za prostorno uređenje.

“Kao pilot-projekt, uvest ćemo integrisani sistem za elektronsko izdavanje dozvola u građevinarstvu kojim će u značajnoj mjeri pojednostaviti proceduru izdavanja građevinskih dozvola”, istakao je načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, Slobodan Stanarević.

Osnovni ciljevi uvođenja e-građevinske dozvole su unapređenje transparentnosti, rast investicija, olakšavanje poslovanja i privlačenje investicija.

“To je logičan, naredni korak nakon uvođenja jednošalterskog sistema izdavanja potrebnih dozvola za gradnju, čije usluge je do sada iskoristilo oko 2.000 investitora”, naglašava Stanarević.

Projekt uvođenja elektronske dozvole gdje će Banjaluka, zajedno sa Gradiškom, biti dio pilot projekta porovodi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC) u okviru realizacije projekta LIFE i uz finansiranje Vlade Velike Britanije.

U Banjaluci je danas održan i okrugli sto o temi “Implementacija projekta integrisanog sistema za elektronsko izdavanje dozvola u građevinarstvu u Republici Srpskoj“.

Cilj je bio upoznati sve uključene institucije i organe RS sa projektovanim poslovnim procesima, te tehničkim pretpostavkama koje treba obezbijediti za nesmetanu realizaciju projektnih aktivnosti.

Nakon što je Narodna skupština usvojila odgovarajuća zakonska rješenja, pristupilo se operacionalizaciji projekta izdavanja e-građevinske dozvole kroz lokalizaciju sotfvera.