“BH-Gas” je na bazi kretanja ruske cijene prirodnog plina, analize trenutnih parametara cijene nafte i naftnih derivata, te analitičkim pristupom ostalim kalkulativnim elementima koji čine cijenu prirodnog plina, formirao prijedlog nove veleprodajne cijene prirodnog plina, priopćeno je iz ove kompanije.

Na bazi ovako analiziranih kalkulativnih elemenata BH-Gas je formirao prijedlog i uputio materijal na usvajanje prema nadležnim organima i institucijama s prijedlogom nove veleprodajne cijene.

Tako je nova veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivne kompanije 485 KM/1000 Sm3.

To znači smanjenje od 8,5 posto u odnosu na trenutno važeću veleprodaju cijenu prirodnog plina koja iznosi 530 KM/1000 Sm3.

Nova veleprodajna cijena prirodnog plina, prema prijedlogu, će biti u primjeni od 01. 01. 2021. godine.

Istovremeno, BH-Gas dostavlja procjenu troškova grijanja za prosječni stambeni prostor od cca. 80 m2.

Specifična godišnja toplotna energija je cca 150 kWh/m2, pa je ukupna potrebna energija za grijanje 80 m2 stambenog prostora za sezonu grijanja je 12.000 kWh…

U vezi s tim, izrađena je usporedna analiza s ostalim energentima s primjenjenom novom veleprodajnom cijenom prirodnog plina, koja pokazuje da je cijena prirodnog plina, s PDV-om, na distributivnim sistemima apsolutno konkurenta ostalim energentima, a posebno onim gorivima koji zagađuju zrak.

U BH-Gasu smatraju da ova konkurentnost prirodnog plina daje dobar osnov za prelazak s čvrstih goriva na prirodni plin.

Cijena koja će biti u primjeni od 01. 01. 2021. godine bit će među najnižim cijenama prirodnog plina za domaćinstva u Europi, navodi se u priopćenju.