Sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog savjeta za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine danas su potpisali premijer Federacije BiH Fadil Novalić i u ime Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH predsjednik Adnan Smailbegović, te ovlašteni predstavnici za zastupanje 16 granskih sindikata za teritoriju Federacije BiH.

Sporazumu, čijem potpisivanju je prisustvovao i zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, danas su pristupile dvije trećine članica Saveza samostalnih sidnikata BiH.

Potpis na sporazum stavili su Sindikat metalaca FBiH, Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH, Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH, Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH, Sindikat tekstila, kože obuće i gume FBiH, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti, Samostalni sindikat saobraćaja i veza u BiH, Sindikat BH Pošta, Samostalni sindikat rudara u FBiH, Unija samostalnih sindikata policije FBiH, Samostalni sindikat radnika finansijskih organizacija u FBiH, Nezavisni sindikat uposlenih Elektroprivrede HZHB i Samostalni sindikat željezničkih radnika u FBiH.

Do 29. novembra ove godine Sporazum mogu potpisati i predstavnici ostalih granskih sindikata koji zbog objektivnih okolnosti danas nisu bili u mogućnosti to uraditi, a smatraće se da ovlašteni predstavnici za zastupanje onih granskih sindikata koji se ne odazovu i ne potpišu Sporazum nemaju interes da mu pristupe.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da bude nastavljeno održavanje sjednica ESS-a. Udruženje poslodavaca u FBiH i reprezentativni granski sindikati za teritoriju FBiH su saglasni da reprezentativni granski sindikati, potpisnici ovog Sporazuma, posebnim sporazumom imenuju članove svoje delegacije, umjesto članova delegacije Saveza samostalnih sindikata BiH, najdalje u roku od 10 dana od dana potpisivanja.

Sporazum je zaključen na određeno vrijeme i važiće do okončanja sudskog spora, odnosno do upisa ovlaštene osobe za zastupanje Saveza samostalnih sindikata BiH u registar, koji vodi Ministarstva pravde BiH. Sporazum o radu ESS-a za teritoriju Federacije BiH stupa na snagu potpisivanjem, a biće objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH“.