Vlada Federacije BiH odobrila je danas plan poslovanja preduzeća JP Željeznice Federacije BiH za ovu godinu, kojim je predviđeno povećanje prihoda za oko 50 odsto u odnosu na procjenu izvršenja u prošloj godini.

Povećanje prihoda planirano je prvenstveno povećanjem prevoza i prihoda iz budžeta Federacije BiH za potrebe održavanja željezničke infrastrukture.

Planom poslovanja predviđeno je i povećanje troškova za 27,8 odsto u odnosu na procjenu izvršenja u 2020. godini.

Očekuje se da će Željeznice Federacije BiH u ovoj godini prevesti 8.025.000 tona robe, od čega u unutrašnjem prometu 5.559.000, a u međunarodnom 2.466.000 tona, te 127.700 putnika.

Vlada je usvojila i izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa od 11. maja, o čemu će obavijestiti Parlament Federacije BiH.

Na ovoj aukciji je Federacija BiH ponudila 5.000 trezorskih zapisa pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000 KM, odnosno ukupno 50.000.000 KM, s rokom dospijeća od šest mjeseci, saopšteno je iz Vlade Federacije BiH.

Pristiglo je 27, a prihvaćeno deset ponuda za kupovinu putem kojih je prodano svih 5.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM. Kompletnu ponudu zapisa kupio je bankarski sektor.

Trezorski zapisi su prodati po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,014 odsto na godišnjem nivou.

Federalna Vlada je podržala razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH, koji su predložili poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Lana Prlić i delegat u Domu naroda Lana Prlić. Ocijenjeno je da ovaj prijedlog na sistemski i sveobuhvatan način uređuje oblast zaštite od nasilja i huliganstva u vezi sa održavanjem sportskih takmičenja.

Vlada je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje zakona o gradu Orašje, koju je podnijela istoimena općina. Utvrđeno je da Orašje ispunjava uslov da gradom bude proglašeno kao općina u kojoj je sjedište kantona, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo pravde određeno je da bude nosilac izrade Nacrta zakona o gradu Orašje.