Mladi aktivisti političkih stranaka iz BiH bili su učesnici drugog modula Akademije klimatskih promjena gdje su dobili saznanja o klimatskim promjenama sa posebnim akcentom na njihov uticaj kojem je BiH bila izložena, saopšteno je iz Razvojnog programa UN (UNDP).

Akcenat je dat i pitanjima međunarodnih obaveza u okviru konvencija i sporazuma koje je BiH preuzela u borbi protiv klimatskih promjena na globalnom planu.

Održavanjem drugog modula Akademije, na kojem su učestvovali i aktivisti nevladinih organizacija i medija, realizovan je segment edukativnih aktivnosti UNDP u okviru projekta koji finansira Zeleni klimatski fond (GCF).

Učesnici su imali priliku da dobiju ključna saznanja o klimatskim promjenama, njihovom uticaju na ekonomiju, poljoprivredu, vodoprivredu, zdravlje ljudi i druge ranjive sektore.

Izabrani zvaničnici, ali i mladi učesnici Akademije, složni su da negativne posljedice izazvane klimatskom krizom nalažu sistematski pristup, kao i edukaciju svih aktera društva i postizanje društvenog konsenzusa o tome kako smanjiti njene katastrofalne efekte.

Jedan od učesnika, poslanik Predstavničkog doma parlamenta BiH Jasmin Emrić rekao je da je bilo od izuzetne koristi dobiti informacije o tome gdje je BiH pozicionirana kada su u pitanju do sada prihvaćene obaveze, kao i postojeći planovi za usvajanje drugih strateških dokumenata u vezi sa borbom protiv klimatskih promjena.

Politička aktivistkinja Anja Grubačić rekla je da će se adaptacijom klimatskih promjena baviti u narednom periodu u saradnji sa kolegama sa Akademije.

“Problemi koji nam se nekad čine jako daleki i apstraktni, poput klimatskih promjena, i te kako se odražavaju na živote svih nas. Međutim, značajno je i to da je čovjek, iako svojim djelovanjem najviše izaziva klimatske promjene, taj koji najviše može učiniti da se smanje ti negativni učinci”, navela je Grubačić.

Klimatske promjene su problem svih i neophodan je zajednički rad, a Akademija klimatskih promjena dio je projekta “Unapređenje procesa Plana prilagođavanja na klimatske promjene (NAP) za srednjoročno planiranje ulaganja u sektore osjetljive na klimatske promjene u BiH”.

Taj projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvom okoline i turizma Federacije BiH, te entitetskim ministarstvima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Rukovodilac UNDP Sektora za energiju i okolinu Raduška Cupać ističe kako se kroz različite edukativne aktivnosti nastoji podići svijest o važnosti pitanja klimatskih promjena, te pristupa donosiocima odluka na svim nivoima vlasti da bi dobili direktna saznanja i činjenice, što je ključno za realizaciju mjera ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama.

U prvom modulu učestvovali su zvaničnici iz Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta.