Usljed pandemije koronavirusa, bh. turizam ima ogromne gubitke. Iako je u pojedinim dijelovima naše zemlje zabilježen procvat u smislu turističkih posjeta, gubici su evidentni. Kako bi se sačuvala radna mjesta, radi se na izradi zajedničkih ideja. Konkretno dobrim primjerima iz prakse, radiće se na jačanju strategije turizma i bolje ponude.

Sarajevo – grad među planinama, “outdoor” turizam kao šansa za razvoj obogaćenog turističkog proizvoda u Kantonu Sarajevo, samo su neke od tema o kojima su panelisti razgovarali. Predstavljen je i novi projekat “Magična penjališta”, koji će obogatiti turističku ponudu u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog projekta je da se izgradi deset penjališta na cijelom prostoru Bosne i Heregovine.

“Mi trenutno radimo mapiranje 49 opština da vidimo koji su to potencijali za sportsko penjenje i sada ćemo u oktobru izabrati gdje će se graditi penjalište. Educirat ćemo i na Fakultetu sporta gdje hradimo edukacijski centar za sportsko penjenje gdje ćemo školovati kadar”, kaže prof. dr Elvir Kazazović sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

Ako se izuzmu Trebinje, Neum i Jahorina, turizam u Bosni i Hercegovini doživio je strahovit pad uslijed pandemije koronavirusa. No, bh. ljepotica Jahorina doživjela je procvat ljetnje sezone gdje je ove godine zabilježen
rekordan broj turista.

“Ne želimo da se Jahorina previše urbanizuje, nego da gradnju spustimo u gradske opštine koje okružuju Jahorinu i samim tim otvorimo perspektivu za investitore koji bi svoje investicije realizovali tu”, ističe direktor Turističke organizacije “Jahorina” Igor Tošić.

Bosnu i Hercegovinu posljednjih nekoliko godina posjećuje sve više turista iz regiona, ali i mnogih drugih dijelova svijeta, što najbolje pokazuju i zvanični podaci Agencije za statistiku BiH. Iako je ove godine pandemija koronavirusa oskrnavila turističke posjete, zlatne brojke pokazuju da je tokom prošle godine našu zemlju posjetilo više od milion i po turista, ubjedljivo najviše od kako se prikupljaju podaci o turističkim posjetama bh. gradovima.