Ured visokog predstavnika za BiH (OHR) uputio je danas Vladi KS pismo u kojem izražava podršku inicijativi kantonalnog Ministarstva kulture i sporta, a koja se odnosi na rješavanje statusa sedam institucija kulture od državnog značaja, i to: Zemaljskog muzeja BiH, Historijskog muzeja BiH, Muzeja književnosti BiH, Umjetničke galerije BiH, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Kinoteke BiH.

“Ured visokog predstavnika pozdravlja spremnost Kantona Sarajevo da ponudi privremena rješenja i da omogući, na privremenoj osnovi, finansiranje i upravljanje u sedam navedenih institucija kulture, dok nadležne institucije na državnom nivou ne donesu odluku neophodnu za regulisanje njihovog budućeg pravnog statusa i svih pitanja u vezi s njima”, stoji u pismu koje potpisuje visoki predstavnik Valentin Inzko.

Kako se navodi u saopćenju, ministar kulture i sporta KS Kenan Alikadić je od početka mandata inicirao niz aktivnosti koje imaju za cilj rješavanje statusnih i finansijskih problema bh. institucija kulture.

 On je najavio da će Ministarstvo kulture i sporta u budžetu za 2021. godinu planirati sredstva za državne institucije kulture u iznosu od 2,7 miliona KM.