Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) Bosne i Hercegovine radi na unapređenju transparentosti pravosuđa i uspostavljanju kontinuirane i dvosmjere komunikacije sa javnošću putem medija, rekao je predsjednik Savjeta Halil Lagumdžija.

Na okruglom stolu “Pravosuđe i mediji – jačanje vladavine prava”, koji je danas organizovan u Sarajevu, Lagumdžija je rekao da je VSTS svjestan trenutne percepcije javnosti u pogledu rada pravosudnih institucija, ali i njihove otvorenosti ka javnosti.

“Stoga u saradnji sa sudovima u Bosni i Hercegovini i švedskim ekspertima preduzimamo sve korake koji će komunikaciju učiniti proaktivnijom, rad sudova transparentnijim, a građanima i javnosti, informacije o radu sudova učiniti dostupnijim”, poručio je Lagumdžija.

Izvršni direktor Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić istakla je da svaka strategija unapređenja treba biti zasnovana na partnerskom odnosu predstavnika medija i pravosudnih institucija.

Direktor Odjeljenja za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske u BiH Torgny Svenungson rekao je da je jačanje transparentnosti u radu pravosudnih institucija prioritet Švedske u kontekstu saradnje sa BiH u reformskom procesu pravosudnog sistema.

Sve aktivnosti na uspostavljanju proaktivnije komunikacije između sudova, medija i građana, realizuju se u okviru projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH”, koji VSTS realizuje u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom, sudovima iz Švedske i BiH, a uz finansijsku podršku švedske Vlade.

Učesnici okruglog stola bili su predstavnici medija i nevladinog sektora koji u fokusu svog rada imaju rad pravosuđa, sudova BiH, te švedski eksperti i predstavnici VSTS-a.