Olivier Py, francuski režiser i direktor Festivala Avinjon, prvi je dobitnik nagrade Susan Sontag za kritičko mišljenje, koja je dodijeljena u Sarajevu.

Nagradu su ustanovili Sarajevo Fest Umjetnost i politika i Davide Rief, pisac iz New Yorka, sin Susan Sontag.

Umjetnik, mislilac, kritičar društvenih zbivanja i aktivista, Olivier Py, ujedno je i kreator jednog od najvećih i najvažnijih teatarskih festivala na svijetu, Festivala Avinjon. Na početku karijere, kaže, nije bio okupiran onim što se dešavalo u svijetu.

Nakon što je proveo pet minuta sa Susan Sontag u jednoj televizijskoj emisiji, u potpunosti se promijenio njegov život. U julu 1995, Olivier Py pokrenuo je protest umjetnika, tražeći od francuskih vlasti da odmah intervenišu u Srebrenici i zaštite Bošnjake.

Susan Sontag je bila jedan od najvećih intelektualaca 20. stoljeća i beskompromisna kritičarka političkih i društvenih događaja. Sontag je došla da pomogne Sarajlijama tokom Opsade, i pisala je o Opsadi u novinama i drugim publikacijama širom svijeta. Za vrijeme Opsade režirala je u Sarajevu predstavu “Čekajući Godota” Samuela Becketta.