Ljudska prava i osnovne slobode su univerzalni, jer pripadaju svakom čovjeku, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko porijeklo, boju kože, vjeru, jezik, ili bilo koji drugi status, saopšteno je iz Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10 decembra, ombudsmeni Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović, Jasminka Džumhur i Nives Jukić istakli su kako je uočeno da su mjere za suzbijanje širenja koronavirusa dovele do ograničenja ljudskih prava, te da su se posljedice osjetile u svim sferama života.

Ombudsmeni su, stoga, apelovali da se dodatno pomogne starijima, djeci i ugroženima.

Ombudsmeni u svojim godišnjim izvještajima ukazuju na stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i, prema informacijama kojima raspolažu, građani se u najvećoj mjeri obraćaju ovoj instituciji radi nerazumne dužine trajanja sudskih postupaka, žalbama na povredu prava iz oblasti rada, zdravstvenih i socijalnih usluga, kršenja prava djece i diskriminaciju po raznim osnovama.

Kao osnovne uzroke ovog stanja ombudsmeni ističu izuzetno lošu ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, tačnije veliku stopu nezaposlenosti i činjenicu da se građani Bosne i Hercegovine zbog siromaštva suočavaju s društvenom isključenošću i problemima u pristupu pravdi.

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava, prema riječima ombudsmena, važno je kako bi se naglasila važnost ljudskih prava, ali i da bi se problemi u njihovom uživanju učinili javnim, a nadležne institucije podstakle na njihovo efikasno rješavanje.