Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju sve nivoe vlasti da u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu mjere u cilju promptne nabavke vakcina neophodnih za imunizaciju, posebno, ranjivih kategorija stanovništva, saopćeno je iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Ovom prilikom Ombudsmeni posebno žele ukazati kolika je važnost zdravstvene zaštite koja mora biti organizovana tako da se na najefikasniji način pruži zaštita građaninu. U ostvarenju prava na zdravstvenu zaštitu države se obavezuju da učine dostupnima tehnologije (lijekove, opremu i intervencije) među kojima je i imunizacija. U pogledu vakcinacije Ombudsmeni smatraju da u fokusu mora biti pravo svakog pojedinca na zaštitu zdravlja, ali isto tako i pravo drugih s kojima je u kontaktu, navodi se u saopćenju.

Ombudsmeni podsjećaju da svako propuštanje preduzimanja mjera od strane nadležnih organa u cilju osiguranja efikasnog pristupa zdravstvenoj zaštiti predstavlja kršenje ljudskih prava.

“U situaciji kada Bosna i Hercegovina kasni u poređenju sa regionom i evropskim zemljama u pogledu procesa vakcinacije, Ombudsmeni smatraju da je neophodno preduzeti hitne mjere koje će omogućiti ravnopravan položaj građana ove zemlje”, saopćili su iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.