Banjalučko studentsko pozorište u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokreće projekt “Omnibusi mladih dramaturga iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije”.

Cilj projekta je potaknuti studente na kreativno stvaralaštvo, promišljanje i formiranje vlastitih stavova, a ne pasivno prihvatanje “serviranih” informacija.

Plan izvođenja 20 predstava i radionica vezuje se za početke godišnjih doba, 21. mart, 21. juni, 23. septembar i 21. decembar.

Projekat je zamišljen u formi mini festivala, a biće realizovan u pet faza.

“Prva faza je priprema plana implementacije projekta, dalje organizovanje radionica koje će dovesti do toga da u roku 24 sata dođe do instant predstava, izložbe fotografija u Banjaluci, ali i širom Bosne i Hercegovine, kao i izrada publikacije dramskih djela mladih dramaturga Evropske unije i Bosne i Hercegovine”, kaže Sanja Vojvodić, direktorica Banjalučkog studentskog pozorišta.

Članovi projektnog tima istražili su najperspektivnije evropske dramaturge i studente dramaturgije sa akademija umjetnosti u Bosni u Hercegovini.

Prilikom selekcije evropskih dramaturga vodilo se računa o tome da u konačnom spisku postoji adekvatna raznovrsnost u pogledu jezičkog područja sa kojeg dolaze, odnosno što veća kulturna različitost.

“Napravili smo selekciju najperspektivnijih mladih dramaturga koji će doći u Banjaluku i Republiku Srpsku, kako bi sa njima uradili jedan veoma značajan vid nastanka predstave u roku od 24 sata. To je jedan novi vid koji je poznat u skandinavskim zemljama, a Evropska unija je sada prvi put odlučila da to bude i u Bosni i Hercegovini”, “, kaže Aleksandar Pejaković, šef projektnog tima.

Projekat “Omnibusi mladih dramaturga iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije” finansira Delegacija Evropske unije u našoj zemlji.

Medijski pokrovitelj je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine.