Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Fondacije “Konrad Adenauer Stiftung”, organizuje naučni skup “Pandemija COVID-19 i pravni sistem Bosne i Hercegovine” koji će biti održan danas online. 

Predmet skupa su izabrani pravni izazovi koje je pandemija kreirala u bh. pravnom sistemu.

Izlagači će u okviru dva panela (privatnopravni i javnopravni) ukazati na kritične tačke reakcije javne vlasti, te u razgovoru s publikom ponuditi odgovor na goruća pravna pitanja, najavljeno je iz Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.