U Sarajevu se održava prvi bosanskohercegovački simpozij na temu “Covid i postcovid”, sa međunarodnim učešćem, čiji je organizator Opća bolnica “Primarijus doktor Abdulah Nakaš”.

Direktor Opće bolnice Ismet Gavrankapetanović ističe kako se danas iz Sarajeva želi poslati drugačija slika, budući da je Bosna i Hercegovina po brojnim statistikama bila treća u svijetu po smrtnosti od Covid-19.

ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ, direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”

“Najvažnije u ovome što mi radimo je da prikažemo svoje rezultate i to je temelj medicine – da pokažete šta ste vidjeli, šta ste naučili, šta ste zaključili, da sa svojim kolegama to razmijenite i da onda zajednički donesemo stav kako je najbolje liječiti naše bolesnike”.

ANTONIJA VERHAZ, načelnica Klinike za infektivne bolesti UKC Banjaluka

“Uz brigu o pacijentima, njegu, liječenje i sada već i rehabilitaciju, nameće se stalna reorganizacija zdravstvenog sistema. Naravno, to je najveći izazov i za menadžment, i za ljekare i medicinske sestre, kao i za kompletan sistem”.

SANJIN RAČKI, pročelnik Zavoda za nefrologiju i dijalizu u KBC Rijeka

“Naši rezultati liječenja bolesnika koji se liječe dijalizom i transplantacijom u ovoj kovid pandemiji su, gledano statistički, čak bolji od prosjeka koji smo čuli za evropske zemlje”.

Brojni učesnici simpozija, ljekari i zdravstveni radnici, razmijenit će iskustva, ali i uporediti rezultate liječenja oboljelih od Covid-19 u protekloj godini.

Još važnija zadaća je, poručuju, spremnost i priprema za što efikasnije liječenje pacijenata u slučaju četvrtog talasa pandemije.