Načelnik Jablanice Salem Dedić potpisao je deklaraciju kojom se opština Jablanica obvezuje da će svake godine, počevši od 12. oktobra 2020., zasaditi najmanje 500 sadnica u okviru inicijative za zeleniju i održivu budućnost koju je pokrenuo Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Cilj inicijative je da u saradnji sa 16 partnera u BiH bude posađeno 10.000 sadnica na području Opštine u 2020. godini, čime bi se ukazalo na važnost očuvanja okoliša i potrebu angažmana šire zajednice kako bi se ublažili uticaji klimatskih promjena, zaštitio okoliš i smanjio rizik od katastrofa.

S obzirom da je opština Jablanica posvećena ublažavanju i prilagođavanju utjecajima klimatskih promjena, samim tim je i predložena kao partner u okviru UNDP BiH “Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost”.

Inicijativu sufinansira UNDP u Bosni i Hercegovini i sudjelovaće s kupovinom 2.000 sadnica, a lokalne zajednice s 8.000 sadnica, saopštili su iz Opštine Jablanica.