Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv šest osoba, optuženih za ratne zločine na području Zvornika.

Optužnica je podignuta protiv: Šemsudina Muminovića (1963.), Muje Muratovića (1960.), Rasima Omerovića (1968.), Asima Alića (1959.), Fadila Mujića (1948) i Ismeta Memića (1970).

Optuženi se terete da su, za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u periodu od 8. oktobra 1992. godine do 6. jula 1994. godine, u svojstvu: optuženi Šemsudin Muminović, komandanta OpŠTO Zvornik, a kasnije komandanta 206. Vbbr Armije BiH, Mujo Muratović, komandira Šetićke čete OpŠTO Zvornik, Rasim Omerović, komandira Vojne policije OpŠTO Zvornik, Asim Alić, načelnika SJB Sapna i Fadil Mujić, komandira Policijske stanice Sapna, postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.

Oni su optuženi da su učestvovali u širokom i sistematičnom napadu na civilno stanovništvo srpske nacionalnosti na području Zvornika i okoline, tokom kojeg su počinjena ubistva deset civila i zarobljavanje, mučenje i ubistvo tri ratna zarobljenika pripadnika VRS, namjerna nanošenja snažnog fizičkog ili psihičkog bola prema trojici ratnih zarobljenika, te povrede fizičkog integriteta ili zdravlja civilnim žrtvama srpske nacionalnosti.

Takođe, optuženi se terete da su znali za zločin koji su počinili njima podređeni vojnici, propustili preduzeti nužne i razumne mjere da spriječe ubistva i nečovječna postupanja kako bi počinioci bili otkriveni, procesuirani i kažnjeni za ratni zločin, a optuženi Ismet Memić se tereti da je lično sudjelovao i u mučenjima i nečovječnim postupanjima prema ratnim zarobljenicima.

Optuženi se terete da su počinili:

  • Šemsudin Muminović krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika,
  • Mujo Muratović krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva,
  • Asim Alić i Fadil Mujić krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, i
  • Ismet Memić krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Navode optužnice Tužilaštvo BiH će dokazivati pozivanjem 182 svjedoka i prilaganjem oko 550 dokaznih materijala. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.