Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Aneks IV Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta Centra za autizam Tuzla, čime su osigurane dodatne 54.000 KM za vanjsko uređenje oko objekta budućeg centra.

Imajući u vidu da su okončane prve dvije faze kojima su završeni građevinski radovi na izgradnji rekonstrukcije glavnog objekta, bit će izvedeni dodatni radovi, kazao je na konferenciji za medije ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Esad Džidić.

U finansijskom smislu, pojasnio je, to predstavlja povećanje do sada utrošenih sredstava od 676.000 KM na 730.000 KM.

Naglasio je da se uporedo sa ovim aktivnostima odvija i priprema zakona o osnivanju JU Centra za autizam, čime bi bila zaokružena cjelina ovog projekta i objekat bi mogao da se preda krajnjim korisnicima.