Japodska kultura i antički period prilično su zanemareni u bosanskohercegovačkoj istoriografiji. U akcentiranju japodske kulture, kao bitnog dijela istorije Unsko-sanskog kantona, dijelom je zaslužno Udruženje istoričara “Veritas historia”.

Dolina rijeke Une čuva ogromno kulturno-istorijsko naslijeđe u kom se susreću različiti narodi i njihove kulture. Pažnju istoričara i arheologa već godinama pa čak i vijekovima privlače ostaci japodske kulture čiji su tragovi najviše vidljivi u naselju Ripač.

Značaj Japoda se ogleda u samoj njihovoj ostavštini, posebno materijalnoj koju su ostavili na ovom području u Ripču, a koji je prema različitim tvrdnjama, sjedište ostataka praistorijskih sojenica iz vremena Japoda.

Profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Amra Šačić Beća kaže da su ovu teritoriju, odnosno dolinu Une, Rimljani pokušavali osvojiti više od 120 godina.

Mještani Ripča se ponose svojom bogatom istorijom, naročito zbog činjenice da je Ripač kao naselje starije od Bihaća, jer postojanje sojenica datira još iz sedmog vijeka prije nove ere, kaže mještanin Ibrahim Dupanović.

Istraživanjem ovih naselja, većinom iz hobija, u posljednje vrijeme se bave samo građani. Smatraju da bi se ostaci naselja pravljenih uz riječne tokove trebali bolje istražiti, jer kako tvrde, ovo bi bio izuzetno važan dio turističke ponude ovog dijela Bosne i Hercegovine.