Nekada je u selu Vijačani,kod Prnjavora bilo više od 40 krečara,koji su od kamena sa obližnje planine Ljubić,stvarali kvalitetan prirodni kreč,koji je bio nezamjenljiv za krečenje boravišnih prostorija.

Ime Nedeljka Kuzmanovića ostaće u sjećanju,jer se,sa zvanjem posljednjeg krečara ,povukao iz ovog posla i posvetio se planskom sječenju šume.

Sa Kuzmanovićem je razgovarao Brane Radulović