Roditelji djece koja pohađaju dječiji vrtić SOS Kinderdorf u Goraždu, ali i djece koja se nalaze na listi čekanja, uputili su otvoreno pismo gradskim vlastima u kojem izražavaju zabrinutost zbog najava da će vrtić prestati sa radom 31. decembra ove godine ukoliko ga ne preuzme Gradska uprava Goražde.

U pismu su roditelji hronološki podsjetili na razvoj situacije koja je dovela do konačne odluke Uprave SOS-a da koncem ove godine zatvore vrtić koji su finansirali proteklih 19 godina, ukoliko Gradska uprava ne prihvati njihovu ponudu o preuzimanju vrtića uz mogućnost besplatnog korištenja prostorija i inventara narednih 10 godina.

“Organizacija SOS Dječija sela BiH donijela je odluku o zatvaranju SOS dječijeg vrtića – program Goražde 31. decembra, ukoliko Gradska uprava Goražda ne potpiše ugovor o preuzimanju vrtića na rok od 10 godina. Već nekoliko mjeseci mi ukazujemo na ovaj problem i pokušavamo od nadležnih dobiti odgovor kako će biti riješen jer to je problem svih nas, roditelja, grada i kantona. Na ovaj način apelujemo da se pokuša pronaći najbolje rješenje. Uputili smo otvoreno pismo u namjeri da pokušamo uticati i na vijećnike i Gradsku upravu jer sutra je sjednica Gradskog vijeća, da pokušamo ukazati na potrebu rješavanja ovog problema”, kaže predstavnica roditelja Amela Škamo – Žerić.

U pismu roditelji upozoravaju da bi zatvaranjem SOS dječijeg vrtića Goražde, više od 50 djece ostalo bez prava na predškolske aktivnosti, 23 djece su korisnici Resursne sobe koja djeluje u ovom vrtiću, dok je oko 100 djece na listi čekanja duže od dvije godine.

Gradska uprava nije spremna prihvatititi novi prijedlog organizacije SOS Dječija sela u BiH, stav je gradonačelnika Muhameda Ramovića. On je podsjetio kada i pod kojim je uslovima ova organizacija počala djelovati u Goraždu te istakao da je SOS dao nemjerljiv doprinos u odgoju i obrazovanju goraždanske djece.

Podsjetio je da je tokom prošle godine Gradsko vijeće Goražde donijelo odluku o preuzimanju vrtića na neodređeno vrijeme, što je bila prva ponuda.

“Nejasno je zbog čega je SOS promijenio tu ponudu i gradskoj upravi sada nudi da preuzme vrtić na period od 10 godina. Takođe je nejasno da zadržavaju dio prostorija, žele da se i dalje bave određenim aktivnostima, sve to cijenimo. Ali mi smo pristali na prvu ponudu, vijeće je donijelo tu odluku i ja još uvijek čekam da nas pozovu da taj ugovor potpišemo. S obzirom da su oni u ovoj godini promijenili svoju odluku, ne znamo iz kojih razloga. Trenutno je raspoloženje i kolegija gradonačelnika i gradske uprave da ovakav ugovor na 10 godina ne možemo prihvatiti i mi smo zatražili i pismeno da oni promijene ponudu ponovo. Ako su to na isti način uradili u Mostaru i Bihaću, zašto se to ne bi moglo desiti i u Goraždu”, ističe gradonačelnik Muhamed Ramović.

Naglašava da gradska uprava nastoji pronaći i alternativna riješenja.

“Mi tražimo najbolju lokaciju, imamo i naš Đački dom u vlasništvu Grada Goražda, kao i Plavi cvijet i dali smo to struci da nam ponude rješenje, sve u interesu naše djece jer nam je jako stalo da ovaj problem riješimo”, dodaje Ramović.

Jedan od zaključaka sa sastanka roditelja i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Goražda je i da delegacija gradske uprave i roditelja posjeti sjedište organizacije SOS u Austriji u namjeri da dobiju odgovore i eventualno riješe problem prije svega u interesu djece za čiji smještaj u vrtićima ni postojeći kapaciteti nisu dovoljni.