Ključni poblem USK je 5.500 migranata u ovom kantonu, 2000 ih je u centrima, a dvije do tri hiljade spava na improvizovanim kampovima oko Bihaća i Velike Kladuše. To je problem i za vlasti i za lokalne građane, izjavio je Peter van Overart, šef Misije IOM-a u BiH u emisiji BHT Uživo.

Ključni izazov, prema njegovim riječima, je svaka zima jer svake zime je ista situacija pošto nema dovoljno ni sredstava ni kampova za migrante. Veliki je broj građana USK koji i pomaže ovim migrantima, pored ovih koji protestuju, kaže Overart, ističući da je to više percepcija sa društvenih mreža kako svi građani USK ne žele da migranti budu na njihovim prostorima.

“Možda nekada zaboravljamo da je upravljanje migracionom situacijom u nladženosti države i Savjet ministara može zatvoriti i otvoriti migrantski centar”, podsjeća Overart osvrćući se na zatvaranje Bire, te naglašavajući da je to isključivo pitanje Savjeta ministara. “Međutim, niko nije razmišljao o tome gdje će migranti iz tog centra”, podsjeća Overart i naglašava da za sada nema alternative za Biru u smislu nekog drugog centra koji treba osposobiti.

Overart naglašava da je potreban dodatni smještajni prostor za migrante. IOM će podršku dati, ali odluka države je potrebna i to vrlo brzo. Zatvaranje centra nije popularna odluka i mene brine da neće biti odluke prije izbora, a to znači da će ljudi biti na hladnom, podsjeća Overart.

IOM razgovara sa vlastima, ali postoji nerazumijevanje, kako kaže šef Misije IOM-a i podsjeća da ni IOM ni EU ne mogu same donijeti neku odluku glede migranata u BiH, bez državnih vlasti.

“Razumijem da su strasti izražene kod nekih građana USK, IOm vodi centre i razumijem ljutnju koja je okrenuta ka nama, ali naglašavam da se ovo nikada nije gledalo kao problem cijele države, nije to problem pojedinih kantona nego cijele BiH. Vlada u Srbiji je otvorila 16 ili 17 centara širom države i to više nije političko pitanje. U BiH nikada nije bilo takvog pristupa”, istakao je Overart.

Prema podacima IOM-a, u BiH je stiglo oko 50 miliona evra od Ek za migrante. Svakog mjeseca IOM podnosi izvještaj o potrošnji i radi se vrlo transpafrentno. Oko 8 miliona se potrošilo na izgradnju centara. 25 milina evra je potrošeno na humanitarnu pomoć. 2,8 ili 2,9 miliona ide za podršku institucijama BiH: GP, institucije USK koje se bave migrantskom situacijom.

BiH gotovo da nije potrošila ni marku na ovu situaciju iz svog budžeta jer sav novac obezbjeđuju međunarodne organizacije, istakao je Overart.