Advokat među sevdalijama, sevdalija među advokatima: životnom stazom Ivana Grubešića.
Advokatura s veselije strane, sevdalinka kao životni pokretač, o poeziji, porodici.