Policijski službenici Četvrte PU MUP-a Kantona Sarajevo, Dokara Nermin i Hurić Muamer nagrađeni su zbog svoje izuzetne hrabrosti.

Oni su naime intervenisali u stanu na Alipašinom polju, kada je policijski službenik Dokara Nermin, uz asistenciju kolege Hurića, na petom spratu zgrade preko balkona prešao iz jednog u drugi stan i pružio pomoć djevojčici koja je određeno vrijeme, bez nadzora, boravila sama u stanu, te je plačem i pozivima upomoć skrenula pažnju građana koji su o tome obavijestili policiju.

Ministar Ismir Jusko i policijski komesar Nusret Selimović izrazili su zahvalnost i uputili čestitke policijskim službenicima na iskazanoj ličnoj hrabrosti i odlučnosti da na takav način reaguju u navedenoj situaciji, rizikujući pri tom i vlastitu sigurnost.

Tom prilikom su posebno naglasili kako je ovo još jedan u nizu primjera profesionalnog i požrtvovanog odnosa kojeg iskazuju policijski službenici tokom vršenja svoje dužnosti, te da se ovakvim i sličnim postupcima jača neophodno povjerenje građana u njihovu policiju, a koje je prijeko potrebno za što bolji i sigurniji ambijent u našem društvu

. Policijskim službenicima su uručeni prigodni pokloni, te će isti u skladu sa važećim propisima biti i novčano nagrađeni.