U sjedištu Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o izgradnji poddionice na dionici… Nastavi čitati Autoceste FBiH: Potpisan ugovor za novih 20 kilometra moderne autoceste na Koridoru Vc.