BiH

Ako se dokaže odlaganje medicinskog otpada, “Uborak” će biti zatvoren

Nakon što su nezadovoljni građani Mostara blokirali gradsku deponiju “Uborak”, na površinu su isplivale informacije o brojnim neregularnostima kada je u pitanju odlaganje otpada na ovu lokaciju. Građani tvrde da se godinu dana tu odlaže animalni i medicinski otpad, a kap koja je prelila čašu bilo je odlaganje mulja iz pročistača otpadnih voda Grada Mostara.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine - Sva prava pridržana