Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo obilježava 130 godina postojanja. O dosadašnjem radu ovog…