Grad Beč mijenja navike svojih građana u načinima transporta po gradu, da bi se smanjila…