Rad konceptualnog bh. umjetnika Jusufa Hadžifejzovića, prezentiran je danas kroz nekoliko televizijskih i filmskih materijala…