Godina 2019.je jedna od tri najtoplije godine zabeležene od 1850, podatak je koji su danas…