Federalni hidrometeorološki zavod BiH objavio je da se ljeto 2019. može okarakterisati kao jedno od najtoplijih od početka meteoroloških mjerenja.