Na području banjalučke regije samo jedna osnovna škola ima logopeda. Djeci sa teškoćama u govoru,…