Udruženja ‘Žena Bosne i Hercegovine’ i ‘Novi put’, u okviru 16 dana aktivizma, na Španskom…