Zbog opasnosti od korona virusa, uloga svakog pojedinca u našem društvu je veoma bitna. Riječ…