BiH

Borovac: BiH ima stabilan bezvizni režim

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac danas je u Neumu rekla kako je bezvizni režim u BiH stabilan s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina uspostavila efikasan, funkcionalan i održiv sistem prihvata i reintegracije bh. državljana koji se u zemlju vraćaju po osnovu potpisanih sporazuma o readmisiji sa zemljama Evropske unije.