Stopa prirodnog priraštaja u Kini za 2019. godinu pala je na najniži nivo u posljednjih…