Cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru… Nastavi čitati Cijene proizvoda i usluga u oktobru više u prosjeku za 0,8 posto