Cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru…