Iz inicijative “Pravo na grad” koja se bavi odlaganjem otpada na deponiji Uborak pored Mostara…