inistar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović održao je telefonski sastanak s ambasadorom…