BiH

Vlada FBiH: Rješenja za RMU Zenica i Breza još uvijek daleko

Na 190. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj u Mostaru goruća tema bili su rudnici u Zenici i Brezi. Rješenja su još uvijek daleko, i dalje stoji poziv direktorima koji ne mogu obavljati svoje zakonske obveze u pogledu isplate poreza i radnika da podnesu ostavku. Rudnici se, prema mišljenju ministra Džindića, moraju sanirati i reorganizirati, ali na način da radnici budu zaštićeni i da sami rudnici postanu profitabilni.