Grupa italijanskih speleologa ispituje pećine na području Višegrada i ovo je njihov drugi dolazak u…