Kolegij tužilaca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona odbio je zahtjev za izuzeće postupajućeg tužioca u predmetu…