Pala je Vlada KS na čijem se čelu nalazi Edin Forto. Poslanici su sa 18 glasova Za i 15 protiv smijenili dosadašnju kantonalnu Vladu.

Aktuelni premijer Kantona Sarajevo obratio se novinarima nakon izlaganja pred zastupnicima.

Prije izlaska pred kamere i na početku izjave vidljiva je bila emotivna reakcija još aktuelnog premijera.

Vidljive su bile i emocije ostalih članova aktuelne vlade.

Sjednici prisustvuju 32 zastupnika

Sjednici prisustvuju 32 zastupnika. Usvojen je dnevni red, na kojem se nalazi Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi KS.

Sjednici prisustvuju svi zastupnici SDA, SBB-a i DF-a kao i jedan zastupnik iz BOSS-a koji podržava smjenu Vlade KS. Tačku dnevnog reda o izglasavanju nepovjerenju Vladi KS podržalo je 18 zastupnika, 11 je bilo protiv, a tri suzdržana.

Zamjenik predsjedavajuće Skupštine KS Mirza Čelik (SDA) rekao je da je smjenu zatražilo 18 zastupnika te da nova parlamentarna većina traži da imenuje novi saziv izvršne vlasti. Ocijenio je da je Vlada KS na čelu s Edinom Fortom izgubila povjerenje i građana, a i zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.

Aktuelni premijer Edin Forto je rekao kako su pokušali napraviti nov pristup radu Kantonalne vlade, te da je program kreiralo šest stranaka. Dodao je kako je taj program prvi u BiH i vrlo je rijedak u regiji, jer je okupio paletu različitosti u političkom spektru. Istakao je kako su imali veliki pritisak javnosti i opozicije koja je odlično radila svoj posao preko svojih zastupnika.

Dodaje kako im je rad pod lupom javnosti pomogao, jer su odmah u hodu ispravljali greške.

U ime cijele Vlade KS želim naglasiti da smo u samo godinu dana zbirno učinili takve strukturne promjene da smo, ako ništa drugo, trajno promijenili okvir vladanja i političkog ponašanja. Prostor za korupciju, nepotizam, pogodovanje, arbitrarna riješenja, udaljenost javne uprave i poduzeća od građana te opštee fi skalne, ekonomske i moralne neodgovornosti smo značajno suzili – zaključio je Forto.

Resorni ministri su u kratkom obraćanju zastupnike i građane podsjetili na projekte koji su predviđeni dokumentom #300 mjera. Tako je u segmentu saobraćaja, javnim prevozom poboljšan kvalitet života građana time što je nabavljeno 70 vozila više, autobusa i minibusa, radnici GRAS-a primaju redovnu platu, uvedene su jedinstvene mjesečne karte za penzionere, đake i studente, a popravljeno je više od 5.000 metara saobraćajnica i izgrađeno 29 kilometara nove ceste, puštena gasna mreža Igman – Hadžići, u uveden je prirodni gas u 370 objekata.

U segmentu socijalnih prava po prvi put je objedinjeno 115 različitih socijalnih prava i usluga, izdvojeno je 100.000KM za zdravstveno osiguranje trudnica i porodilja, a za jačanje nataliteta osigurano je 1.255 000 KM…

Važni koraci učinjeni su u borbi protiv korupcije i transparentost, a u tom segmentu je Kanton Sarajevo prvi u regionu objavio registar uposlenih u javnom sektoru sa podacima o platama i učešću u komisijama.

Očekuje se glasanje o nepovjerenju Vladi KS.