Epidemija koronavirusa usporila je rad institucija pa se na pristup pojedinim informacijama čeka i više od pet mjeseci. Upozoravaju na to iz nevladinog sektora na Međunarodni dan prava na pristup informacijama. Pomaci, kažu, postoje ali ukazuju i na potrebe izmjena zakona.

Kako se ponuda firme “Krajinagroup” za besplatno ustupanje prostora za skladištenje donirane medicinske opreme pretvorila u plaćenu uslugu koja mjesečno košta građane 21.500 KM bez PDV-a? Ovo je jedna od mnogobrojnih informacija koje istraživači Transparency Internationala nisu dobili od nadležnih organa.

UGLJEŠA VUKOVIĆ, Transparency International BiH

“Ono što je nama tu bilo zanimljivo jeste da smo mi tu htjeli informaciju pod kojim uslovima i na koji način su Ministarstvo zdravlja i republički štab odlučili da plaćaju zakupninu, a ne da imaju besplatno ustupljene prostore od ove firme i tražili smo sve te informacije o načinu i uslovima zaključenja Ugovora sa “Krajinagroup” i nismo ih uspjeli dobiti, što je takođe simptomatično.”

Istraživanje je obuhvatilo 737 javnih ustanova od kojih su tražene informacije o sastavu upravljačkih organa, njihovih izjava o nepostojanju sukoba interesa, broju zaposlenih, te ukupnom iznosu budžeta za 2020. godinu. Sto trideset tri javne ustanove odbile su pružiti neke od traženih informacija. To je proizvelo 32 žalbe zbog pogrešne primjene zakona, 108 žalbi zbog ćutanja uprave i četiri tužbe.

DAMJAN OŽEGOVIĆ, Transparency International BiH

“Naša sva dosadašnja istraživanja, pa tako i ove godine, pokazuju da su svi javni organi generalno upoznati sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, međutim jedan od suštinskih problema sa kojima se mi susrećemo jeste proizvoljna primjena zakona i njegovih odredbi. To se ogleda u prekoračenju rokova, nedostavljanju informacija u zakonom propisanoj formi, dostavljanjem nepotpunih odgovora, upućivanjem na neke druge izvore i sl.”

Djelimično opravdanje sporije dinamike odgovora na zahtjeve za pristup informacijama jeste pandemija koronavirusa, međutim, nije opravdan ignorantski odnos institucija prema preduzetnicima.

UGLJEŠA VUKOVIĆ, Transparency International BiH

“Naš strah i strah Transparency International globalno je da će se pandemija koristiti kao izgovor u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, da će sve teže biti pristupiti informacijama od javnog značaja, upravo zbog pandemije.”

Jedan od zaključaka istraživanja je da je potrebno izmijeniti sve zakone o slobodnom pristupu informacijama u koje bi bila ugrađena obaveza javnih organa da moraju da objave na svojim web stranicama veliki broj informacija o svom radu. Pandemija je, zaključuju autori, kao nikada prije pokazala važnost pristupa informacijama u elektronskoj formi, posebno kada je riječ o istraživačkim novinarima.