O aferi “Respiratori”, koja je uzdrmala bh. javnost tokom epidemije koronavirusa, govorilo se na sjednici istražne komisije Predstavničkog doma državnog parlamenta. Kao svjedoci saslušani su direktor Agencije za javne nabavke Đenan Salčin, direktor agencije za borbu protiv korupcije Hasim Šabotić te sudija okružnog suda Banjaluka. Tokom saslušanja ukazali su, pored ove i na brojne druge afere, koje iz godine u godinu potresaju bh. društvo.

Sve manjkavosti sustava javnih nabavki pokazala je pandemija, obilježena aferama poput afere respiratori, i pokretna bolnica. Javne nabavke u BiH nisu javne nego tajne, istaknuo je ravnatelj Agencije za javne nabavke Đenan Salčin.

“Svi ovi slučajevi su po nama vrlo čisti, zato što se tu nitko nije libio da nešto sakrije, radili su ono što rade sasvim normlano.. Zašto su to radili, pa zato što se ne boje ni Agencije za javne nabavke, ni bilo kojeg tijela”, rekao je Salčin.

Da je sistemska korupcija zastupljena u Bosni i Hercegovini, potvrdio je Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te dodao da ova Agencija nema nikakve operativno-izvršne nadležnosti o pitanju borbe protiv korupcije, te da su tužioci rak rana upravo ove borbe.

“Mi nemamo te nadležnosti i mi to tako poslijeđujemo nadležnom tužilaštvu gdje ukazujemo na indicije o počinjenju krivičnog djela. S tim u vezi još 2017. u što smo predložili u toj inicijativi, rekli smo ako to neće proći u parlamentu, da se dopiše jedan član gdje će agencija, donijeti pravilnik, gdje će pobliže postupati u predmetima sa indicijama koruptivnog ponašanja, ni to nije prošlo”, rekao je Šabotić.

Član istražne komisije Dragan Mektić kaže kako u ovom sustavu ne vidi svrhu postojanja Agencije za borbu protiv korupcije, te da sprečavanje korupcije nije u interesu bh. političara.

“I ne dozvoljavaju da se naprave institucije koje bi se suprostavile korupciji, prije svega na način da ljudi koji su u korupciji budu sankcionisani”, istakao je Mektić.

Sudija okružnog suda u Banjaluci Milan Blagojević ukazao je na loše stanje u bh. pravosuđu i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, o čemu svjedoči afera “Potkivanje”, ističe Blagojević.

“Ono što je urađeno u tom slučaju je eklatantan primjer kršenja zakona i kršenja poslovnika o visokom sudskom i tužilačkom savjetu, od koga, od predsjednika tog savjeta, pa to je toliko jasno da mora da uslijedi disciplinska odgovornost u najmanju ruku”, poručio je Blagojević.

Afera “Potkivanje” označila je kraj vladavine prava i kraj civilizirane države, zaključuje sudija Blagojević.