Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, čiji je predlagač Savjet ministara.

Komisija je utvrdila usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržala načela Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Savjetu ministara, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković Lepić i Aida Baručija, saopšteno je iz Parlamenta BiH.

Ustavnopravna komisija je zaključila da od Kolegijuma Predstavničkog doma zatraži produženje roka za dostavu mišljenja o usaglašenosti sa Ustavom i pravnim sistemom BiH za Prijedlog zakona o javnim nabavkama, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte (DF).

Komisija nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom i nije podržala načela Prijedloga zakona o Visokom tužilačkom savjetu BiH, Prijedloga zakona o Kancelariji disciplinskog tužioca BiH i Prijedloga zakona o Visokom sudskom savjetu BiH, čiji su predlagači poslanici iz Kluba DF-a.

Podržana je inicijativa poslanika Mire Pekić kojom se obavezuje Savjet ministara da najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative riješi pitanje ocjenjivanja državnih službenika koji su opravdano odsutni s posla na način da obezbijedi primjenu već postojećeg zakonskog rješenja ili, u slučaju da to nije moguće, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na ocjenu rada državnih službenika opravdano odsutnih sa posla.