Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine želi obići sve kantone i lokalne zajednice kako bi spremili niz inicijativa i zakonskih rješenja koji se tiču lokalnih samouprava. Prvi takav sastanak održan je danas u Unsko-sanskom kantonu, nakon kojeg je istaknuta potreba saradnje sa Savezom opština i gradova Federacije BiH.

Riječ je o radnoj posjeti parlamentaraca Unsko-sanskom kantonu, tokom koje su u prvi plan stavljeni prioriteti u rješavanju pitanja Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Sve s ciljem poboljšanja života građana ovog kantona.

IRFAN ČENGIĆ, poslanik u Federalnom parlamentu

“Razgovarali smo upravo o zakonu o poljoprivrednom zemljištu, o pretvorbi i sredstvima koja su blokirana, dakle milionska sredstva na računima kantona koja ne mogu da se utroše i pomognu ljudima zbog loših zakonskih rješenja u Federalnom parlamentu koja su donesena i to je jedan od niza zakona zbog kojeg ljudi na terenu konkretno trpe zato što se nisu izmijenili zakoni u parlamentu Federacije”.

MUSTAFA RUŽNIĆ, premijer USK

“Ono što traže od nas jesu inicijative i prijedlozi kako poboljšati život na terenu, svi smo mi svjesni da bez obzira na sve ostale nivoe vlasti život se odvija u našim općinama i gradovima, i tu smo danas ispred Vlade ali i ispred lokalnih zajednica, spomenuli smo niz zakona gdje bi trebalo doći do njihovih izmjena”.

Cilj ovih posjeta i sastanaka je da kantonalne vlasti i predstavnici jedinica lokalne samouprave daju konkretne primjedbe, prijedloge, sugestije, inicijative i pitanja o zakonodavnom okviru za rad jedinica lokalne samouprave Federacije BiH, koji se odnosi na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

Zaključeno je da su sastanci ovakve vrste od velikog značaja, jer gradonačelnici i načelnici mogu direktno prenijeti probleme svog kantona predstavnicima Federalnog parlamenta i zajednički krenuti u njihovo rješavanje. Sve s ciljem boljeg života građana.