Zajednička komisija nije podržala poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića da se dok traje blokada rada Predstavničkog doma ne isplaćuju plate poslanicima.

”Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma, podnosim inicijativu kojom se traži izmjena odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se poslanicima, dok traje blokada rada Predstavničkog doma, obustave isplate plaće za svaki mjesec u kome se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim poslanicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju.”

Također, ovom inicijativom potičem Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definirala, kazao je Mehmedović u incijativi komisiji.

Usvojen je i Finansijski plan i program za 2020. godinu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Komisija nije podržala poslaničku inicijativu Damira Arnauta kojom se traže izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima PSBiH.

Nije podržana poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aida Baručije i Mirjane Marinković-Lepić kojom se traži izmjena člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u PSBiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma i člana 53. stav (1) tačka g) Poslovnika Doma naroda PSBiH.